بازی ماجراجوی مهدیار بیش از 700 هزار دانلود و 100 هزار نصب فعال توانست نظر مخاطبان زیادی را به خود جلب کند. در این راستا سری دوم این بازی نیز ساخته شده و هم اکنون این دو قسمت در کافه بازار قابل دانلود هستند.

گذاشتن دیدگاه