بازی معدنچی در سبک بازی های معدن و مدیریت بصورت آزمایشی در کافه بازار انتشار یافته است. نسخه اصلی بازی در حال ویرایش و عیب یابی و ارتقا است که پس از طی مراحل تولید در کافه بازار منتشر خواهد شد.

شما می توانید نسخه آزمایشی این بازی را از کافه بازار دانلود کنید.

گذاشتن دیدگاه